Gay inte alltid så glad

Folkhälsoinstitutet har publicerat en rapport om transpersoners psykiska hälsa. Transpersoner skattar sin hälsa sämre än homo- och bisexuella, som i sin tur upplever sig må sämre än den övriga befolkningen. Utanförskap och diskriminering kan göra livet svårt för dem som betraktas som avvikare.

Citat:

"Transpersoner kan tolkas som ett uttryck för ett "andra jag" som överskrider traditionella genusnormer i samhället och som utmanar traditionella identitetsuppfattningar. - Det kan skapa en rädsla som blir grogrund för osynliggörande, avståndstagande och i värsta fall diskriminering."Statens folkhälsoinstitut
http://www.fhi.se/templates/page____14424.aspx

RSS 2.0